האם המים שלנו בריאים?

בבדיקות שנערכו על ידי משרד הבריאות נמצאו במי השתייה בברזים שבמוסדות ובבתים פרטיים, חריגות ברמה נמוכה של מתכות מסוכנות לבריאות מסוגי עופרת וברזל.

בדיקת איכות מי הברזים של משרד הבריאות

משרד הבריאות בארץ ביצע לאחרונה בדיקה לקביעת איכות המים היוצאים מברזי המים לשתייה בבתים פרטיים ובמוסדות ציבוריים. יש לציין שעד כה בוצעו בדיקות רק בצנרות המים הציבוריות. בבדיקה של איכות מי הברז בארץ  נלקחו דגימות מאזורים שונים בארץ, ויותר ממחצית הדגימות העידו על חריגה של שני אחוזים בממוצע ברמת המתכות המסוכנות ברזל ועופרת. כמו כן, התגלו ממצאים יותר חריגים במי השתייה החמים, ממצא המעיד על  כך שמים חמים סופחים אליהם יותר מתכות. הסיבה לחריגות אלו נעוצה  מדליפות של עופרת שהינה ממרכיביה השונים של הצנרת הביתית.

הסכנה שבחשיפה לעופרת וברזל במי השתייה

חשיפה לעופרת במי השתייה יכולה לגרום לבעיות בריאותיות רבות, וביניהן: השפעות על התפתחות עצבית של ילדים ותינוקות,  פגיעה בהתפתחות עוברים, מחלות דם ולב, עלייה של לחץ הדם, ירידה בתפקודן של הכליות ופגיעה בפוריות.

הברזל משפיע על הטעם והצבע של המים, אך אינו מוכר כמזיק באופן ישיר לבריאות. מידת החשיפה של הציבור לעופרת דרך המים מהווה כעשרים אחוז מכלל החשיפה לעופרת. הציבור בארץ חשוף לעופרת גם דרך האבק, האוויר והמזון. משרד הבריאות קובע כי מתכות אלו קיימות באופן טבעי במים ובאדמה, ובארץ הן קיימות באחוזים הנחשבים לנמוכים.

אז האם מי השתייה שלנו בריאים ?

משרד הבריאות החמיר בעשור האחרון את הבקרה על מוצרים שהשימוש בהם כרוך במגע עם מי השתייה, במטרה להפחית הפרשת החומרים המסוכנים למים. חוק זה אמנם תקף אך הוא נבדק ונאכף בינתיים רק באופן חלקי. למעשה, הסקר של מי הברזים בא לבדוק את אכיפת חוקי המים בארץ, ולענות על תלונות של גופיים ציבוריים ואנשים פרטיים לגבי איכות מי השתייה בארץ.

המסקנה הסופית של המדגם היא שמי השתייה בארץ בטוחים וטובים לשתייה – בין אם מי שתיה מהברז או מיניבר מים. עם זאת, משרד הבריאות מתריע בפני דיירים הגרים בבתים ישנים לבדוק האם הצנרת הביתית שלהם מכילה ריכוזי מתכות גבוהים ובמידת הצורך להחליפה.

המלצות משרד הבריאות

משרד הבריאות קובע שאיכות מי השתייה בארץ היא טובה מאוד. מרבית המבדקים המבוצעים במקורות המים ובצנרות הציבוריות הינן תקינים, ואילו המבדק של מי השתייה בברזים התמקד במיוחד בבתים עם צנרת ישנה, ולכן התקבלו חריגות בתוצאות המבדק.

ליתר ביטחון, משרד הבריאות ממליץ על נקיטת אמצעי מניעה. אמצעי המניעה המומלצים על ידי משרד הבריאות לצורך הפחתת החשיפה למתכות במי השתייה בברזים, כוללים בין היתר: להימנע משתיית מים מברזים שלא השתמשו בהם מספר שעות –  יש לתת למים לזרום כמה רגעים לפני השימוש בהם.  בנוסף, מומלץ להימנע משימוש במים החמים לשתייה או לבישול וגם לא לשתות מים בעלי צבע וטעם עכור.

שאלה שלא נענתה היא האם שתיית מים ממכשירי סינון בר מים כדוגמת תמי 4 בטוחים לשתיה – שהרי התקן שעל פיו הם עובדים אינו מיועד לסינון מתכות מהמים.

לסיכום, מי הברז בארץ נחשבים ראויים לשתייה אך חשוב לבדוק את תקינות הצנרת בביתכם ולהקפיד על שימוש במים זורמים  וקרים שלא עמדו הרבה זמן בצנרת.

מאמרים נוספים בקטגוריה זו

[catlist categorypage=yes numberposts=-1]